Skip to content

Kom met ons in contact

 

Telefoon: +31 85 004 31 50
Kruispad 10, 5306 AN Brakel

Onze locatie

+31 85 004 31 50‬ info@MultiTaxx.nl

 

 

 

 

 

Het is weer een aantal weken geleden dat de plannen van het demissionair kabinet zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2023.
Dit belastingplan omvat een aantal ingrijpende fiscale maatregelen voor ondernemers.
Wat zijn nu de gevolgen? Ik zet ze op een rijtje.

Ondernemersaftrek

Tot op heden kent de ondernemer die aan het urencriterium voldoet een aantal aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Om het voordeel ten opzichte van de werknemer in loondienst te verkleinen worden deze aftrekposten afgebouwd of verlaagd. Het gevolg is een hogere fiscale winst waar de belasting in box 1 over berekend wordt.

Voor de zelfstandigenaftrek houdt dit in dat de aftrek van €5.030 in 2023 naar €3.750 gaat. In de loop der jaren wordt deze steeds verder afgebouwd tot een aftrek van €900 in 2027.

De startersaftrek voor startende ondernemers blijft wel €2.123.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een vrijstelling die elke ondernemer voor de inkomstenbelasting geniet. Het is hierbij niet van belang dat deze aan het urencriterium voldoet.

De afgelopen jaren is de MKB-winstvrijstelling steevast 14% van de winst na ondernemersaftrek geweest, maar nu wordt deze toch echt een stuk verlaagd. Vanaf 2024 zal de MKB-winstvrijstelling slechts €12,7% bedragen.

Tariefwijziging box 1

Alsof het verlagen van de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling nog niet genoeg is voor de ondernemer wordt ook het tarief van de eerste schijf inkomstenbelasting box 1 verhoogd met 0,04%. Dit lijkt niet veel, maar samen met de verlaging van de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling betekent dit toch een aardige stijging in de effectieve belastingdruk. Wel wordt de grens van de eerste schrijf verlegd van €73.031 naar €75.624.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Een punt waar de laatste jaren een hoop om te doen is geweest is de onbelaste reiskostenvergoeding. Al jaren stond deze steevast op €0,19 per kilometer en is hier nooit een inflatiecorrectie toegepast tot 2023. Gezien de huidige brandstofprijzen kon het niet anders dan dat de onbelaste reiskostenvergoeding zou worden verhoogd. 01-01-2023 is deze dan ook verhoogd naar €0,21 per kilometer. Vanaf 2024 wordt deze nog eens verhoogd naar €0,23 per kilometer.

Een veel voorkomend misverstand is dat de onbelaste reiskostenvergoeding enkel voor werknemers is die met de auto reizen. Dit is echter niet noodzakelijk. De onbelaste reiskostenvergoeding geldt bijvoorbeeld ook wanneer een werknemer met de fiets of te voet reizen.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Wanneer u voor uw werknemer onbelast zaken vergoed of verstrekt komt u in aanmerking met de WKR. U bepaalt zelf wat u uw werknemers vergoed, geeft of ter beschikking stelt. Hierbij kunt u denken aan kerstpakketten, maar ook aan bijvoorbeeld een sport abonnement. Om te voorkomen dat de werkgever buitensporig zaken vergoed, geeft of ter beschikking stelt is hier een plafond voor ingesteld. De zogeheten vrije ruimte. Wanneer dit plafond wordt overschreden dient er 80% eindheffing betaald te worden.

In 2023 is de vrije ruimte over uw fiscale loonsom tot en met €400.000 3,0%. Over het bedrag van de loonsom boven €400.000 is de vrije ruimte in 2023 1,18%.

In 2024 gaat de vrije ruimte over de fiscale loonsom tot en met €400.000 naar slechts 1,92%. Het percentage van 1,18% blijft gelijk.

Deze verlaging houdt concreet in dat er veel minder onbelast vergoed of verstrekt kunnen worden. Werkgevers zijn zich hier niet altijd van bewust en kunnen op deze manier tegen een vervelende eindheffing aan lopen. Bereken goed wat u onbelast kan vergoeden of verstrekken, zodat u niet voor nare verassingen komt te staan!

Betalingskorting

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat de Belastingdienst niet meer zo gul is met het geven van een betalingskorting wanneer een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens werd betaald. Voor veel ondernemers een lachertje en ook een reden om deze niet langer ineens te betalen. Vanaf 2024 wordt de betalingskorting geheel afgeschaft.

Back To Top